Miền Tây không chỉ đẹp rực rỡ bởi những ruộng lúa ngập sắc vàng mùa thu hoạch hay hình ảnh biển xanh, cát trắng, nắng vàng đã đi sâu vào tiềm thức, mà thấp thoáng đâu đó người ta còn bị mê hoặc bởi những cánh đồng muối được kết tinh từ giọt ngọc của biển cả.

Nguồn Internet