Những ngày kỷ niệm 129 năm sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngắm lại những hình ảnh giản dị của một vị lãnh tụ, càng thấy xúc động hơn về một nhân cách lớn.

" /> Những ngày kỷ niệm 129 năm sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngắm lại những hình ảnh giản dị của một vị lãnh tụ, càng thấy xúc động hơn về một nhân cách lớn.

" />
Trang chủ Photo
Hình ảnh mới nhất