NGA Ngoài những thảm rừng thay lá, mùa thu ở Nga thường có mưa và tuyết, đây là thời điểm cuối cùng trong năm có nắng.

" /> NGA Ngoài những thảm rừng thay lá, mùa thu ở Nga thường có mưa và tuyết, đây là thời điểm cuối cùng trong năm có nắng.

" />
Trang chủ Photo
Hình ảnh mới nhất